>

Pentru investitori

White House – reprezintă un obiect imobiliar în cadrul căruia se prevede vînzarea apartamentelor investitorilor privați încă la etapa construcției.

După transmiterea obiectului în exploatare, compania de gestionare Protect-Imobil care se ocupă de exploatarea și darea apartamentelor în chirie acționează în interesele investitorilor, asigurînd acestora un profit stabil fără pierderea timpului și eforturilor în vederea gestionării proprietății, iar arendatorilor – locuirea în condiții comode cu un nivel înalt de deservire.

Totul este simplu: Dvs. achiziționați apartamentele, iar de celelalte chestiuni se preocupă compania de gestionare.

AVANTAJE PENTRU INVESTITORI
Apartamentele pot fi folosite atît pentru locuința permanentă, cît și temporară a proprietarului, de asemenea în scopul cîștigului profitului prin atragerea individuală a arendatorilor și gestionarea relațiilor de arendă.

Compania PROTECT IMOBIL oferă disponibilitatea sa de a presta servicii de căutare a arendatorilor.

Programele special elaborate pentru cîștigul profitului sunt preconizate astfel ca să-l elibereze pe investitor complet de grijile asociate de gestionarea imobilului achiziționat și permite concentrarea pe cîștigul profitului din resursele depuse în achiziționarea apartamentului. Pentru mai multe detalii, contactați departamentul de vînzări «PROTECT IMOBIL » la tel.
+373 799 00 999.

WhiteHouse
INTERIOR CONFORTABIL
FORMAT DE CLUB
Lasati cerere
79900999

Message Us

Comandă apel

Alegeți ora, lăsați numărul de telefon, iar noi vă vom telefona

Comandă apel

Alegeți ora, lăsați numărul de telefon, iar noi vă vom telefona